Cantis

Kouzlo nutící oběť nekontrolovatelně zpívat. Odvozeno z latinského slova cantó, áre, ávi, átum (zpívat)