Impedimenta

Kouzlo, které má zabránit pohybu cíle vůči kouzelníkovi. Může mít mnoho efektů, jako znehybnění, odhození, zpomalení, nebo i levitaci cíle. Formule znamená latinsky překážky.